Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse:

Ole Sørensen

John Agerbak

Jørgen Anker Simonsen

Jan Abel

Ingolf Geipel

Bestyrelses Suppleant:

Henning G. Hansen

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er valgt på stiftende generalforsamling den 13.februar 2020.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde

 

Bilagskontrollant:

Jens Bakland

Bilagssuppleant:

Jan Nielsen

Bilagskontrollant og suppleant er valgt på stiftende generalforsamling den 13. februar 2020.