Astro Fotografering Råbjerg Mile.

Dato: 27. september 2023
Tid: 18:00 - 22:00
Sted: Råbjerg miles parkeringsplads
Arrangementer FOTO9300

Vi prøver igen at arrangere en tur til Astro fotografering. Vi kører til Råbjerg Mile og ned til kysten for at fotografere solnedgang og derefter når det er rigtigt mørkt at gå ud på milerne for at fotografere stjernerne. Aflyses hvis der ikke er sigtbarhed.