Bestyrelsen

Formand:

John Agerbak

Ingolf Geipel

Birgitte Hansen

Jan Nielsen

Kasserer:

Ole Sørensen

Bestyrelses Suppleant:

Arne Nellemann

Bilagskontrollant:

Jens Bakland

Bilagssuppleant:

Jan Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er valgt på generalforsamlingen den 7. Marts 2024.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde