Bestyrelsen

Formand:

John Agerbak

Næstformand:

Ingolf Geipel

Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Anker Simonsen

Bestyrelsesmedlem:

Jan Abel

Kasserer:

Ole Sørensen

Bestyrelses Suppleant:

Henning G. Hansen

Bilagskontrollant:

Jens Bakland

Bilagssuppleant:

Jan Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er valgt på stiftende generalforsamling den 13.februar 2020.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde